Синхронизация с порталът за недвижими имоти Imot.bg

Софтуера за имоти предлага автоматично импортиране и синхронизация на обявите ви за имоти с портала Imot.bg

По - най лесния начин можете да маркирате от вашия софутер обявите за имоти, които желаете да се синхронизират и те ще се изпращат и актуализират във вашия профил автоматично.

При всяка последваща промяна на заглавие, цена, текст снимки и други те ще се актуализират автоматично в портала.

Тази функционалност на вашия софтуер за имоти ще ви спестява много време всеки ден от ръчното синхронизиране на порталите за имоти.

Тя дава свобода на Вас и Вашите брокери да прекарват повече време в разговори с клиенти и продажба на имоти каквото всъщост е тяхната специализация.

Софтуера ще се грижи за това обявите ви да са винаги актуални в порталите за имоти.

Copyright © 2018 MAXPROGRESS LTD. All Rights Reserved.